Some Ioan Trithyd poems (Welsh only)

 

Y GOLEUNI TRYDANOL (1890)

Unwyd hen ddeddfau anian, – enynwyd

Mân ronyna’r trydan;

Celf un doeth* ac elfen dân

Oleuant fel gwawl huan.

 

*Eddison

*****

ENGLYN I “SEREN Y DE.” (1891)

Nid pabwyr a gwer y “Seren – y De,”

Ond daeth fel clir heulwen

Ar unwaith; nid llaith yw’r llen

A yra drwy’r ddaearen.

*****

BLODEUYN A DORWYD (1904)

Y diwair deg flodeuyn – a dorwyd

O dir y byw’n sydyn!

I well gwlad, uwch gwyll y glyn

Ac o olwg pob gelyn.

*****

CAN I REILFFORDD BARRI (1891)

BUDDUGOL YN EISTEDDFOD CADOXTON.

 

Mor raddol mae Duw, ‘n ei ragluniaeth,

Yn darllen ei feddwl i ddyn,

Yr hyn y mae wedi ‘i fwriadu

Er maith dragwyddoldeb ei hun;

E dry dudalenau ‘i rol enfawr,

Fe’i dengys yn haen ar ol haen,

Yr hyn y mae dwylaw’r ddynoliaeth

Hyd heddyw heb arnynt roi staen.

 

Mae Duw yn darparu ei arwyr

I ddangos ei fwriad i’r byd;

Ond rhyfedd i lyfrau mawr Barri

Gael bod yn seiliedig cyhyd;

Anturiaeth! a fuost ti’n hepian?

Neu ynte mewn carchar tan glo?

Na feiddiet ddadblygu’r drychfeddwl

Gychwynwyd yng Nghastell Gwaenfo.

 

Fe fu Captain Jenner yn curo*

Yr haiarn pan nad oedd yn boeth;

Rhyw hyf anturiaethwr gwyllt ydoedd-

Meddyliwyd ei fod yn annoeth;

Ond ha! erbyn heddyw dychymyg

Y gwron o Gastell Gwaenfo

Fydd ffaith anwadadwy yn gweithio

I lusgo’r mynyddoedd i’r fro.

 

Mae clywed a gweled cerbydres

Yn cyflym chwyrnellu trwy’r fro,

A buan hirfeinion linynau

Yn llwythog a llawnion o lo,

Yn gysur i galon trigolion

Tref Powis a Chadoxton syw,

Y porthladd a’r rheilffordd dynasant

Rhai miloedd i Farri i fyw.

 

I Walker, yr hyf anturiaethwr,

Estynwyd allweddau y graig,

Agorodd hen goffrau cloedig

Rhwng pentref yr Hafod a’r aig;

Dyffrynoedd a lanwodd i fyny,

Clogwyni yn ddarnau a wnaeth,

Ac heddyw mae’r rheilffordd yn siglo

Hen ddwylo y mynydd a’r traeth.

 

Dadwreiddiodd brif dderw cadarngryf,

Agorodd y creigiau o’i flaen,

Fe dreiddiodd i’r celloedd dirgelaf,

Dadtododd hwynt faen ar ol faen;

Fe rwygodd ddirgelion llyfr anian,

Fu’n nghau er dechreuad y byd,

O! ryfedd gywreinwych beirianwaith,

Ti yraist ddynoliaeth yn fud.

 

Pe codai trigolion cyn Barri

I fyny’n ddamweiniol o’u bedd,

A gweled y porthladd a’i fasnach,

Ni fedrent adnabod ei wedd;

Llewygent a gwelwent ar unwaith,

Rhyfeddent wrth glywed y draul;

Dychmygent eu bod wedi codi

Ar blaned tu arall i’r haul.

 

Bu Cwmni y Taff yn gwrthsefyll

Ei dwyn hi trwy’r Senedd ar frys;

Ond ah! yr oedd wedi ‘i chynllunio

A’i chario mewn llawer uwch llys;

‘Doedd Walker ond dynol offeryn

I gario y bwriad i ben;

‘Roedd Duw wedi creu y defnyddiau,

Ac yntau’n agoryd y llen.

 

‘Roedd Davies, Llandinam, anturus,

A’r glewion Ddavisiaid Blaengwawr

A’u llogell wrth wraidd yr anturiaeth,

Pa fodd ä yn fethiant yn awr?

Mae gan y cwmpeini cyfoethog

Lawn ddigon o nwyddau mewn stôr,

I gadw y reilffordd i weithio

O bentref yr Hafod i’r môr.

 

O gelloedd mynyddoedd Cwm Rhondda

Daw allan y “diamwnd du,”

Y Cymmer, y Coedca, a’r Ocean-

Rhai ydynt ddihysbydd eu bri;

Priodant â hi yn yr Hafod.

Y fan lle’r agorodd ei dôr,

Trosglwydda hwy ‘i waered i Barri,

A denfyn hwynt ffwrdd gyda’r môr.

 

*****

Y GOLEUNI TRYDANOL (1891)

 

Wrth droi tudalenau hen gyfrol y cread,

A chwilio ‘i dirgelion yn haen ar ol haen,

Gwneir darganfyddiadau newyddion beunyddiol,

A dwylaw’r ddynoliaeth heb arnynt roi staen;

Dadguddiad diweddar yw’r goleuni trydanol,

Ddangosodd celfyddid a gwyddor i’r byd,

Yr hwn a fu’n llechu yn nh’wllwch yr oesoedd.

O werthfawr oleuni, b’le buost ti c’yd?

 

Dy chwaer ydyw’r fellten, fu’n fflachio ar Sina,

Nes gyru’r fath ddychryn drwy’r gwersyll islaw,

A’r daran ruadwy arswydus yn canlyn,

R’un lanwai fynwesau y genedl â braw;

Ond ah! erbyn heddyw mae dyfais dynolryw

Yn medru dy arwain di gerfydd dy drwyn;

Hwy wnant i ti gludo mil myrdd o negesau,

Gosodant ti losgi fel canwyll wen fwyn.

 

O lachar oleuni! wyt blentyn trydaniaeth,

A’r baban ieuengaf sydd ganddo yn awr;

Wrth edrych i mlaen i’r dirgelion dyfodol

‘Rwyn gweled dy deulu’n lluosog a mawr;

Chwi yrwch yr ager yn ddi-son am dano,

Ysbeiliwch y ceffyl defnyddiol o’i daith,

Dy dad fydd yn gyru peirianau’n glo byllau,

A thithau’n goleuo pob cell yn y gwaith.

 

Efeilliaid elfenol yw’r fellten adeiniog

A’r goleu trydanol mewn gwydrau uwch ben;

Pan egyr ei lygaid mae’r ser yn c’wilyddio-

Ni phrisia ddifoddi aur lampau y nen;

Goleuni sy’n gyru y nwy i’r cysgodion,

Goleuni arbeda i’n trefydd fawr draul;

Ca wresog dderbyniad i’n mawrion balasau-

Goleuni mor llachar a pheledr yr haul.

 

Oleuni trydanol! mawrygir di heddyw,

Wyt fel ymherawdwr yn codi i fri;

Croesawir di mewn i’r neuaddau cyhoeddus,

Mae urddas St. Stephan yn plygu i ti;

Tydi sy’n goleuo i ddadleu gwladlywiaeth,

Ti wedi roi sêl ar gyfreithiau ein gwlad;

O dan dy oleuni boed iddynt gyduno;

Llewyrcha i galonau blaenoriaid y gâd.

 

Ac fod y fellten hyf, chwimwth mor ffyrnig,

Mae’r dyn ddigon beiddgar i danio ei ffroen;

Ac yn lle crochruo yn daran ddychrynllyd,

Ymostwng i’w deddfau yn ufudd fel oen;

Fe ‘i gesyd mewn lampau ar hyd ein dinasoedd,

Arweinia i fewn i balasdai ein gwlad,

Fe dynodd y colyn oedd farwol o’i chynffon,

Mae’n llosgi fel olew, heb chwerwder na brâd.

 

Pan fyddo hen Anian gan nwyau’n clafychu

Try’n ryfel elfenol drwy’r gwagle uwchben;

Y mellt fydd yn gwibio fel meinion ribanau,

Neu seirff tanllyd ffyrnig yn gwau trwy y nen;

‘Rol hollti canghenau y derw llydanfrig,

A thaflu castellau cadarngryf i’r ffos,

Hi dry yn forwynig ‘wyllysgar ac ufydd,

Hi yra i gerdded dywyllwch y nos.

 

Tydi yw’r daranfollt sy’n hollti pinaclau,

Ti fedri ddychrynu y teyrn ar ei sedd,

A llenwi ag arswyd holl demlau annuwiaeth,

Pan chwythu a’th anadl gyfeiliion i fedd;

Er cymaint beiddgarwch a dewrder y morwyr,

Pan fyddi’n llefaru ânt hwythau yn wan;

Ond er eu dychrynu pan ddelont i’r porthladd,

Harweinia’th oleuni hwy’n ddiogel i’r lan.

 

Mae amser i ddyfod â llongau yr eigion

Heb hwyl ac heb ager o amgylch y byd;

Bydd teulu trydaniaeth yn troi en holwynion

A llachar oleu’u ‘stafelloedd ‘r un pryd;

Dileir gwrthdarawiadau ar wyneb y cefnfor;

Goleudai nofiadwy fydd llongai y lli;

Rhybyddiant eu gilydd o bell drwy’th oleuni –

Dirgelwch y morwyr rhyw ddydd fyddi di.

 

Rhwydd hynt i ti bellach, oleuni ysblenydd,

A brysia i oleuo holl demlau’r gwir Dduw;

Rho fwy o oleuni i droi pechaduriaid

O’u ffyrdd cyfeiliornus at Iesu i fyw;

Bydd yno oleuni y dysglaer ogoniant-

Goleuni tragwyddol, goleuni di-draul;

Lle na fydd trydaniaeth nag angen am dano,

Goleuni a bery pan ddiffydd yr haul.

Bard of the Vale

A VETERAN VALE WORTHY

JOHN MORGAN (IOAN TRITHYD) – LIFE STORY OF THE BARD OF THE VALE

(By Mr. T. M. PRICE, Late of Boverton).

First published 1915

No history or account of Llantrithyd Village and Parish would be complete without the brief biography and life story of Mr. John Morgan (loan Trithyd), the well-known venerable bard and veteran agriculturist of the Vale of Glamorgan, who derives his bardic title from the historic old-world village of Llantrithyd, and is recognised as one of the oldest tenants on the Aubrey-Fletcher Estate in Glamorganshire.

ANCESTRY OF IOAN TRITHYD.

loan Trithyd is a descendant of one of the oldest families in the Vale of Glamorgan, being the youngest surviving son of the late Mr. Christopher Morgan and Mrs Margaret (Peggy) Morgan, Ty Uchaf Farm, Llantrithyd. He was born on the 12th October, 1830, at the old farmhouse, which was demolished in the year 1895, twenty years ago, and re-built in the same year. It is interesting to note that several generations of the Morgan family (loan Trithyd’s ancestors) formerly resided at the same old-fashioned farmstead for the long period of about six hundred years without a single break in the family tenancy. His father, grand-father and great-grandfather were all bred and born at Ty Uchaf old farmhouse, Llantrithyd.

The late Mr. Christopher Morgan, father of loan Trityd, was a well educated, intellectual gentleman, and trained to be an Excise officer, but he had a preference for farming. loan Trithyd’s mother was also an excellent scholar. loan Trithyd told me his mother was a good teacher and often taught him his home lessons and made up his sums, many times, to save him having a thrashing from his schoolmaster.

His father married twice. By his first wife Anne he had one daughter, who became the wife of the late Mr. John John, of Aburthin, Cowbridge, and subsequently the mother of the late Mrs. Evan Morgan, Village Farm, Marcros, and grandmother of Mrs. Richard Morgan, Pentre Farm, Llantrithyd, and Mrs. T. J. Yorwerth, Cowbridge.

His first wife was Miss Anne Jones, of Brocastle Farm, near Bridgend. On their wedding day, the bridegroom brought home his bride riding behind him on the mare, and in coming through the main street of Cowbridge a large number of the inhabitants assembled and held a long iron bar across the roadway to chain the newly-wedded couple by the Old Bridge in High Street, Cowbridge. The mare made a sudden halt and jumped clear over the iron bar, with the youthful bride and bridegroom, and they escaped scot-free, to the great discomfiture and disappointment of the crowd. It should be stated that there were few vehicles in those days, and no honeymoons like the present time. After the wedding ceremony was over, they proceeded to their home and straight to the work on the farms, etc. Mrs. Anne Morgan died December 18th, 1811, in the 30th year of her age. Mr. Christopher Morgan’s second wife was Margaret (Peggy), daughter of Richard Dafydd, Prisk Farm, in the parish of Welsh St. Donats, by whom he had several sons and daughters, including Mr. John Morgan (loan Trithyd), the subject of our present sketch. The late Mr. Christopher Morgan died on the 23rd of June, 1859, in the 94th year of his age. His second wife (Peggy Morgan) passed away November 11th, 1870, in the 80th year of her age. All of them were laid to rest in the pretty little graveyard of St. Illtyd’s Church, Llantrithyd, with many other members of the Morgan family, who were bred and born at Ty Uchaf Farm, Llantrithyd.

The late Mr. Thomas Morgan, eldest brother of loan Trithyd, was the last member of the Morgan family at Ty Uchaf Farm. He passed away 27th September, 1888, aged 74 years. His widow, Mrs Margaret (Peggy) Morgan, kept the farm for some years afterwards, but subsequently handed it over to her nephew, Mr. Edward Watts, the present occupant. Mrs. Peggy Morgan died February 27th, 1908, in the 87th year of her age.

THE OLD METHODIST MEETING-HOUSE AND AN ECCENTRIC OLD DAME

It is interesting to recall that it was at old Ty Uchaf Farmhouse, Llantrithyd, the Calvinistic Methodists of the district held their services on Sundays and week days until Zoar Calvinistic Chapel was erected in 1834. Several notable and distinguished Nonconformist preachers officiated there at the great annual meetings, but they have all long since passed away.

loan Trithyd told me a very amusing story about an eccentric old dame in the old days at Llantrithyd. The old dame was known by the name of “Hen Wraig Rebeca,” and she lived in apartments with another old lady, named Rebecca Richards, who resided in a quaint old cottage at Llantrithyd Village. Hen Wraig Rebeca was an aged woman, and shook very much, suffering from palsy, and it was very difficult to understand her talking. The old dame was proceeding to Llantrithyd Church one Sunday afternoon, and one of the villagers who was going to the Methodists’ meeting at Ty Uchaf Farmhouse, asked the old lady if she was coming to the meeting. “No indeed,” she replied, there is sixpence or a shilling to be had now and then for going to Llantrithyd Church, but there is not a penny to be had in Christopher Morgan’s meeting.” Hen Wraig Rebeca was in very poor circumstances, and was maintained by parish relief. The old lady lived to a very old age. Her walking-stick and snuff-box were placed in her coffin when she died, in accordance with her expressed wish. Her funeral took place on a Sunday, her coffin being carried by willing bearers all the way to an old chapel graveyard near Pentyrch, situate near the summit of the lofty Garth Mountain by Taffs Well.

THE OLD WOODEN PLOUGH AND THE OLD MARKET DAYS

loan Trithyd remembers his father using an old-fashioned wooden plough, which made four furrows or ridges, to set wheat, and a man sowing the wheat by hand before the wooden plough. loan Trithyd often drove the team of horses attached to the plough, in his young days. When he was a boy he recollects his mother going to Cardiff Market every Saturday with farm produce. She always rode on horseback. A saddle was fastened to the horn of the side-saddle, and a wallet was slung over, filled with farmhouse cheese at both ends, and she carried a large basket of butter on her arm. It is difficult to conceive of any farmer’s wife doing this to-day, as they have their cars and traps to suit their purpose, and times have changed in every way in this progressive age.

HIS BARDIC TITLE

In his young days loan Trithyd was a frequent competitor at local Eisteddfodau, and he won several prizes for his englyns and lines of poetry. When he was a young man, from 20 to 30 years of age, he was known by the name of lolo Llantrithyd, but about the age of 30 years he was christened and had the bardic title of loan Trithyd conferred upon him by Dewi Wyn O. Assyllt, a noted bard of distinction, who was a member of a Welsh Society at Cardiff called “Bwrdd y Beirdd,” of which loan Trithyd was a member. About sixty years ago Ioan Trithyd won his first prize with an englyn which he composed for an eisteddfod held in the Stuart Hall, Cardiff, situate on the corner of the Hayes Bridge, Cardiff. The lines were as follow:-

Y GWENYN

Gwen Hani Gwyn, cilw’r gwenyn,

I swgnol gasanu’r blodeuyn,

I’r cwch gwydda y cewch gwedyn

Miloedd ddont a mêl i ddyn.

He won a second prize with the following englyn to “The Tide” (Y Llanwr), at an Eisteddfod held at Cowbridge fifty years ago, the first prize being awarded to Dewi Wyn O. Essylt, Dinas Powis –

Hyf lanw lyth aflonydd – ni – erys

Hen arof ymwelwydd,

Ar er daith, dwywaith y dydd

Try i’w gawell trugywydd.

He won a large number of prizes in addition to the two mentioned, and was a most popular and successful Eisteddfod conductor at local eisteddfodau in by-gone days.

Although loan Trithyd received little education in his boyhood days, he acquired a great amount of knowledge. He only had a few quarters’ schooling in the winter months at Bonvilstone, under the tuition of the late Mr. James Tutton, a stringent old schoolmaster, and later in life he attended a night school. Farmers had little time for education then, but they were often better scholars than children who to-day have so many educational advantages. It is a trite saying that every person receives two educations – the one which he receives from others; and the one, more important, which he gives to himself. This is evidently the case with loan Trithyd, the bard of the Vale.

Some years ago, loan Trithyd contributed to the Welsh columns of the “Central Glamorgan Gazette,” under the nom-de-plumes of “Gwitiedydd Arthur Llwvd” and “Yr Hen Baeman.” He is a great reader and takes an especial interest in passing events, and in spite of great age he retains all his mental faculties intact. His handwriting may be described as excellent, considering he has attained the age of 85 years, and his caligraphy would put many of our present youthful scholars in the shade, with all their educational facilities.

HIS SERVICES TO AGRICULTURE

Few men have rendered better service to the agricultural community than loan Trithyd. He ably and faithfully discharged the office of secretary to the Glamorganshire Ploughing Match for thirty years. He resigned two years ago owing to advancing age, and his third son, Mr. Richard Morgan, Pentre Farm, Llantrithyd, now holds the office of secretary.

loan Trithyd has been farming on his own account since he was 28 years of age, or, to be precise, since the year 1857, and he carried on the butchering business in addition to farming, and held a stall in Cardiff Central Market for 37 years, which he handed over to his second son, Mr. William Morgan, Maerdy Newydd Farm, near Bonvilstone, in 1900. loan Trithyd lived at Llantrithyd sixty-four years, and held the Rectory Farm lands and The Cross Farm for many years after the death of the late Mr. John Williams. He also acted as agent for the Rev. Roper Trevor Tyler, M. A., Rector of Llantrithyd, until his death in 1885, and was assistant overseer of Llantrithyd Parish for many years. He became a member of the Cowbridge Farmers’ Club soon after it was founded, and takes a special interest in agricultural matters in general.

IOAN TRITHYD’S MARRIAGE AND FAMILY ISSUE

loan Trithyd married in July 1858, 57 years ago, Sarah, daughter of the late William Matthews, of Waterton Court, near Bridgend, her mother being the only daughter of the late Lewis Jenkins, of Tyr Tran, in the parish of Llanilid, near Pencoed, and a sister to ten brothers, the youngest of them being the late Mr. Daniel Jenkins, of Rythin, near St. Mary Hill, father of the present Mr. Daniel Jenkins, Rythin Farm. loan Trithyd was married very quietly at the Tabernacle Baptist Chapel, The Hayes, Cardiff, which is one of the oldest Non-conformist places of worship in Cardiff, founded in 1821.

By this marriage there were seven children, comprising four sons and three daughters, namely, the eldest son, Mr. Christopher Morgan, who resides at The Cross Farmhouse, Llantrithyd, and has held the farm for the past 20 years, when his father removed to Penyrheol Farm, St. Mary Church. William Morgan, the second son, occupies Maerdy Newydd Farm, near Bonvilstone Village. Richard, the third son, is tenant of Pentre Farm, Llantrithyd, and his youngest son, Thomas Morgan, resides with his father and holds the joint tenancy of Penyrheol Farm, St. Mary Church. Mary, the eldest daughter, married the Rev. W. E. Evans, pastor of Carmel Congregational Chapel, near Bonvilstone Village, of which loan Trithyd has been a member and regular attendant for many years. Alice, the second daughter, is married to Mr. Thomas Watts, Llanmihangel Place, near Cowbridge, a well-known Vale farmer, and the youngest daughter, Maggie, resides with her aged father at Penyrheol, St. Mary Church. The wife of loan Trithyd, the late Mrs. Sarah Morgan, passed away in October, 1899, after raising a family of seven children, and was laid to rest in the peaceful graveyard adjoining Zoar Calvinistic Methodist Chapel, Bonvilston. The only surviving sister of loan Trithyd is Mrs. Keziah Davies, residing at Coity Road, Bridgend.

loan Trithyd has 40 grandchildren and one great-grandchild; thus there are four generations of the family living to-day. Four of his grandsons have joined the colours, and are now serving their King and country – three of them brothers, sons of the Rev. W. E. Evans, Congregational minister, Carmel Chapel, Bonvilston (who resides at Llanblethery and has a small holding under Miss Samuel, of London), and the fourth is a son of Mr. and Mrs. Thomas Watts, Llanmihangel Place, near Cowbridge.

REMOVAL FROM LLANTRITHYD TO ST. MARY CHURCH.

Twenty-one years ago loan Trithyd removed from Llantrithyd to Penyrheol Farm, St. Mary Church, which is about 2½  miles from Llantrithyd Village, but he still regards Llantrithyd affectionately, and pays frequent visits to his sons at Llantrithyd. During the time he was farming jointly with his youngest son, Mr. Thomas Morgan, at Penyrheol, they won two first prizes, valued £10 each, for the best and tidiest kept farm holding within the limits of the Glamorgan Hunt, besides the first prize of fifteen guineas and two second prizes of five guineas, given by Messrs. Webb and Sons, for the best swedes in the six adjoining counties including South Wales and Monmouthshire.

loan Trithyd often acted as judge at several ploughing matches, and won many prizes at various ploughing matches in his young days. He well remembers several farmers in the Vale ploughing with oxen. His father ploughed with oxen at Ty Uchaf Farm. It is of interest to note that Major-General Tyler’s father, the late Rev. Roper Trevor Tyler, M.A., was the last gentleman to work with oxen on the Rectory Farm at Llantrithyd, and the old plough-man, named Tom Roberts, of Llantrithyd, used to sing to them, and he could be distinctly heard all over the parish exercising his vocal powers to the dumb creatures. Here is a specimen of the songs old Tom Roberts, the ploughan, used to sing to the oxen, at Llantrithyd:-

Mae byd mae bud maibedwen

Mae dur mae dur mae derwen

Mae clai mewn clawdd mai clyw mewn clust,

Mae ffon mae ffust ffaean.

O mari mari fwyn, mae hedd y fo-reu mwyn

Ma’er a-dar bach yn canu a’r gw-cw yn y llwyn

Hw ymlan Hw ymlan Hw.

A BARDIC DUEL.

About 45 years ago, when Mr. Rees Thomas, of Boverton Place, lived at St. Hilary, there were several interesting and exciting ploughing competitions in the Vale. Mr. Rees Thomas, the present well-known Vale farmer, was a first-class ploughman in his young days, and won several first prizes at various ploughing matches. He had, however, a prominent opponent in the person of Mr. Cornelius, of Ogmore, who often competed in these ploughing matches. The rivalry between the two noted ploughmen got exceptionally keen and exciting and loan Trithyd composed some interesting lines eulogising Mr. Rees Thomas, the champion ploughman of the Vale, and another bard or poet from the Bridgend district composed some flattering lines in praise of Mr. Cornelius, the noted ploughman from that district. The general public took a keen interest in the bardic duel. Perhaps some readers of the “Gazette” have preserved these lines of poetry. Mr. E. T. Lloyd, J.P., Llantwit Major, tells me in a recent letter that they caused quite a flutter of excitement among the agriculturists of the Vale, according to the traditional stories he has gleaned from the various inhabitants in the Vale of Glamorgan.

THE HOME OF IOAN TRITHYD

Penyrheol, St. Mary Church Village, the present residence and ideal home of loan Trithyd, occupies a pleasant elevated site, near the right-hand side of the highway leading from Cowbridge to St. Athan Village, Gileston, and The Leys, by the Severn Sea. The house is a substantially built modern structure, erected 21 years ago, with every convenience for a farmhouse and with splendid out-buildings attached. The farm forms part of the extensive Margam Estate, owned by Miss Emily C. Talbot, Margam. The exterior of the house has a picturesque south frontage, with a miniature lawn and a fine display of various old-fashioned flowers and rose trees, which have been carefully and artistically arranged by Miss M. Morgan, loan Trithyd’s youngest daughter, who takes much interest in flower gardening during her spare moments.

THE INTERIOR APARIMENTS

The house contains a large dining-room, containing a number of interesting pictures and family portraits, etc., including a group of loan Trithyd’s family, taken in 1910, on his 80th birthday, and portraits of Miss Talbot, Margam; Sir Lancelot Aubrey-Fletcher, Bart., Ellesborough Manor, Bucks; Captain Henry Lancelot Aubrey-Fletcher, M.V.O., and his young baby son and heir, representing three generations of the Aubrey Fletcher family. Near by a portrait of the late Mrs. S. Morgan, wife of loan Trithyd, who passed away in 1899.  A very antique oak table, many centuries old, occupies a space in the dining-room, and four old-fashioned solid oak stools, which are all well preserved. These have been family heirlooms for many generations. On the sideboard table are a number of valuable silver utensils, including a large solid silver teapot, presented to loan Trithyd on his 80th birthday by Sir Lancelot Aubrey-Fletcher, Bart, with name engraved on it, and a beautiful silver cake dish, given by Major-General and Mrs. Tyler, Llantrithyd House, on his 80th birthday. Some interesting old pictures, purchased recently at Llandough Castle, occupy spaces in the dining- room, one depicting “The Time of Peace,” after Sir Edwin Landseer, R.A., and “The Return of the Red Coats,” from the painting by Frank Craig, R.A., and a fine old war picture, “Back from the Battle.” Near the window of the dining room is an antique old-fashioned grandfather’s clock, nearly a century old, and an old picture depicting a scene, entitled, “The Time of War” (engraved by C. Zoben).

In the entrance hall is a very antique oak chair and table, and some interesting pictures of Llantrithyd Parish Church, Carmel Chapel, The Rectory, Llantrithyd (where loan Trithyd and his family resided for 12 years), and a portrait of the grand monument in St. Illtyd’s Church at Llantrithyd.

The sitting room contains a number of interesting pictures, family portraits, and curios, and a very old-fashioned oak corner cupboard, with lozenge-shaped panes, containing a set of antique china over a century old and several unique glass ornaments and old curios of much interest to the antiquary.

INTERESTING REMINISCENCES

Born 85 years ago, loan lrithyd has lived to see great changes and progress made in social reform and in comforts in life. It would need a special chapter to pen all his interesting reminiscences of the days of old. He remembers the old mail coaches travelling from South Wales to London before the Great Western Railway was opened for traffic in 1841; the death of King William IV., in 1837 the Accession of Queen Victoria, June 21st, 1837, and her marriage to Prince Consort in 1840; and the Repeal of the Corn Laws by Sir Robert Peel, 1846.

In conclusion, it should be mentioned that loan Trithyd was specially honoured by a personal visit of the Right Hon. Walter Runciman, M.P., and Mrs. Runciman, and other notabilities, in December, 1912, Mr. Runciman at that period being President of the Board of Agriculture. Both Mr. and Mrs. Runciman were greatly interested in the venerable bard of the Vale during their brief sojourn in the Vale.

Continue reading Bard of the Vale

Human Wales

All who would study the conditions of the worker in modern industrial Wales should purchase Human Wales said the Daily Mail in 1907.

grsimsgaietyThe author, George R. Sims was an English journalist, poet, dramatist and novelist and had come to Wales in 1907 to write a series of articles. He had been commissioned by the Western Mail and Evening Express to look at how the people live in the cities, on the plains and the towns on the hills of Wales.

He was well qualified for the job. “No man,” said the Express “has devoted more time and attention to the study of the social conditions of the people.”

Sims was a prolific writer covering numerous topics and had written extensively on the conditions of the poor particularly in London. He also published a number of ballads attempting to draw attention to the predicaments of the poor. His most famous being “It is Christmas Day in the Workhouse” (1877) which has been widely parodied.

As he travelled around Wales collecting material for his articles Sims sometimes added descriptions of his travels:

“I spent Empire Day [1] motoring among the Welsh mountains. A splendid car, whose motto was ‘Excelsior’ in the matter of climbing, was most kindly placed at my disposal by Mr. Edward England, of Cardiff, and Mr. England, jun., drove me, taking the torrents and precipices with a nerve and a skill that won my intense admiration. So with England at the helm – wasn’t that splendid for Empire Day? – and the British Flag flying at the prow, we rode triumphantly into Tonypandy, and so to the heart of the valley. There such a terrible storm burst over us that we made a wild dash for a colliery, and the manager very courteously had us lowered to the bottom of a shaft, where we remained snug and dry among the black diamonds until the storm was over. We took the British Flag down the mine with us to keep it dry. It was the only time it was lowered on that day of days.

“I have the greatest difficulty this week in preparing the weekly salad which it is my privilege to offer to my kind friends in front. But it is all the fault of wonderful Wales. I have been in the Principality all the week, and am still there while these lines are being written. I have been whirled about Wales, and putting in some nice, healthy mountain-climbing under the expert guidance of my friend Mr. John W. Evans, of the Western Mail. I have been to Swansea, Merthyr Tydfil and Dowlais, Ebbw Vale and Tredegar, Pontypridd, Tonypandy, and the Rhondda Valley. I have been down a coal mine and up in a balloon. I have been attending eisteddfodau and Hibernian sports, to say nothing of a service in a Chinese Temple and a Somali wedding in the Arab quarter of Cardiff. These things are absorbing, and leave little time for the serious occupation of life. But I hope to be back in London on Sunday, after which it will be my endeavour to drop back again into the ordinary routine of conventional nose-to-the-grindstone life.”

Part of that grindstone was finishing Human Wales. “My endeavour,” he said in the introduction “will be to present a true and faithful picture of things seen in certain areas and districts, where the need for reform is frankly acknowledged by all who have become acquainted with the facts, officially or otherwise.” And he added “This, then, is a record of a journey through a land of contrasts in which wealth and poverty gaze at each other across the way, in which the mighty mountains towering to the sky look down upon miserable hovels in which human beings herd in squalor, and sometimes sleep, packed together in damp, dark dens, into which the light of day has never penetrated.”

Human Wales is something of a grim read but deserves its place in list of publications about Wales. Get the free e-book here

[1] 24 May. It later became Commonwealth Day

Noises in the street

Originally written for ‘Save the Coal Exchange’

 

On a November morning in 1900 a man entered the Cardiff Coal Exchange and asked to put up a petition on their notice board. He was undoubtedly hoping to attract the attention of the men in the many offices throughout the exchange – several of whom were powerful ship or coal owners. Not only that but swathes of people came in and out of the exchange on a daily basis. After some difficulty he was granted permission and he duly put up his petition. He was seeking signatures to an appeal demanding Cardiff Council do something about the dreadful level of noise in the streets.

This certainly was nothing new. People in towns and cities throughout the UK had been complaining about street noise for decades.

Street noise in the late 19th-early 20th centuries could be overwhelming. Horses and carriages on cobbled or stone streets clattered loudly and everywhere were people shouting wares, yelling the latest news, carrying out business matters or just walking and talking. Numerous suggestions looked to counter the problem such as giving horses India rubber shoes (never happened). In 1894 a deputation of merchants asked Cardiff council to relay a road with wooden blocks from the Taff Vale to the pierhead. The noise of the traffic, said the merchants, was so great that at times it was difficult to make themselves heard in their offices. Some were even considering moving away from the dock area due to the noise. The council however was reluctant to consider the higher cost involved. But the merchants argued that if there were noiseless roads the value of the property would greatly increase. The council remained unconvinced and refused the application on the grounds that other Cardiff inhabitants would want the same.

Two years later the Chamber of Commerce proposed to Cardiff Corporation that they should pave Mount Stuart Square with wood (their offices were in the Coal Exchange so had a vested interest). The corporation approved and decided ont-morel Australian hard wood until it was pointed out that the wood was so hard it would make as much noise as the stones. So the Corporation agreed to spend £4,140 on asphalting but this was not carried out until 1897. The ship-owner, magnate and Mayor of Cardiff, T. Morel was the man who pushed through the modernisation
of the pavements and streets in Mount Stuart Square and others.

Another big problem was the street tradesmen – so much so that the Hayes had been nicknamed the ‘Hayes Market.’ “Queen street on a Saturday night,” said one man “is often nothing less than Bedlam, and the banks in St Mary’s street complain most intensely of the annoyance in the daytime.”[1]

Traders were joined by orators who were “splitting their lungs in order to explain to a mixed crowd of men, women and children things any man would blush to speak of in private. … our ears, eyes, noses, and moral sense are to be offended by the nightly doings of this olla podrida [2] of Jacks-of-all-trades, who wheel their trucks into the town and are privileged to compete with the regular tradesmen, who pay rents, rates, and taxes the whole year round.” [3]

By 1900 the situation had escalated until a group of business men formed an anti-noise movement. They organised the petition put up in the Coal Exchange asking Cardiff council to put down ‘street shouting’. Thomas Bowden Green the secretary explained that they wanted to “put a stop to the noise that goes on in Cardiff streets – boys shouting newspapers, matches, and other things.”[4] Members, he said, were mainly bankers, merchants, professional gentlemen, shopkeepers, etc and drew attention to the fact that Birmingham, Brighton and marketing-housewife2twenty other towns had passed by-laws dealing with street noise. “Cardiff,” he said, “has been defined as the worst town in the kingdom for street shouting. Bankers and others cannot conduct their business because of the terrible shouting in the streets …” Newsboys it seems were the worst offenders, “the worst of the nuisance is the war-whoop that follows the cry … It is not only the newsboys. There are the milkmen as well. They don’t content themselves with crying ‘Milk!’ It is more like caterwauling.”

The newsboys however had their own views. In response to the petition one told The Western Mail, “…course, them as is down is most put upon. Us newsboys ain’t got no money to advertise what we sells, and we ain’t got no shop windows to ‘xhibit the papers … us can only shout wiv our voices, ‘cos it’s the only thing we’s got. Blokes with money ‘tract ‘tention in their own way, and ‘cos we can’t do it the same they don’t want us to do it not at all.”

“But can’t you,” said the journalist, “Sell your papers without shrieking out what’s in them?”  The boy gave the journalist a look of pity. “It’s wot’s in it wot sells,” he said, “Blokes only wants a paper when there’s something new in it … Blokes wot wants a paper regular gets it delivered at ‘is house: other blokes don’t want no paper at all ‘ill they hears us call the new news.”

Supposing, said the journalist that the bye-law is passed? “If they does that” the boy replied, “it’ll take the Salvation Army all its bloomin’ time to keep me straight.”

Thomas Bowden Green also writing in The Western Mail said, “there is now a gradually increasing number of those who altogether decline purchasing their papers of street newsboys on account of the very unseemly manner in which they persistently thrust their wares in the faces of their would-be customers, and the still more unseemly noise they make in the public streets and thoroughfares of the town and suburbs. That the nuisance is a very real one may be gathered from the fact that during the few days more than one hundred professional firms, bankers, merchants. etc., and a similar number of hotel and theatre managers, leading tradesmen, etc., have joined in the petition to be shortly presented to the Mayor and Corporation of Cardiff, urgently requesting the street-singer3passing of a bye-law-as adopted in many other towns – to abate and control street cries and noises, including barrel organs, the milkman’s yelps, the fish and vegetable screamer, coal-bells, and the all-pervading “Echo,” “Express,” with its subsequent war-whoop! I should be glad to send you a choice collection of a hundred phrases and epithets upon the matter under discussion from the pens and mouths of Cardiff ratepayers, etc.”

Not everyone however was supportive of the anti-noise movement. Back at the Coal Exchange the petition was not favourably received – many business men expressed their disapproval of the petition having been brought inside their building. Some wags decided to draft a counter petition which was put up next to the original.

“Petition against cocks being allowed to crow, canaries to sing, dogs to bark, animals of the bovine species to bellow, people to talk, bells ringing, poor little newsboys to earn an honest living, frequenters of the football field to shout, and other unnecessary noises hurtful to the ears and understanding of the great and high-minded old women of Cardiff.”

The secretary was asked to have the original petition removed which he did. The petition however went ahead with 330 signatures over a dozen sheets. Only one man made a comment alongside his name and that was Robert Drane the well-known chemist of Queen Street. “These demons,” he wrote, “have long tormented me with their pandemonium of raucous noise, paying no rates for their privileged trade, while I am heavily taxed and may not cry ‘Bunkum’s pills, a penny a box,’ even from my own doorstep.”

The petition achieved very little and street noise did not abate until a variety of changes. The motorcar replaced the noisy horse and carts, streets were tarmacked, laws controlling child labour, taxation on sales, etc. When you walk the streets now and a noisy car blasts past – remember it was ten times worse when your great-great grandparents walked these streets.

 

[1] The Western Mail 1900 ‘Street Shouting’ November 14, 1900

[2] Stew

[3] Evening Express 1896 ‘Feathers and Fluff’ June 17, 1896

[4] The Western Mail 1900 ‘More trouble for the Cardiff Council’ November 13, 1900

The dragon clock and the refugee

Originally written for ‘Save the Coal Exchange’

In the beautifully preserved hall of Cardiff Coal Exchange is a clock. Flanked either side by strikingly carved dragons it has the words Tempus Fugit (time flies) underneath and in the centre is the word Spiridion. It is a word which sums up so much – fleeing refugees, determination to overcome adversity and a tale which has as much resonance today as when it began in 1819 when Wladislaw Spiridion Kliszczewski was born.

Wladislaw was born in the small Polish town of Iłża on 26 December 1819. His father Peter was a landed proprietor and something of a hero fighting for Polish independence. One evening as the thirteen year old Wladislaw was going home he met a travel-stained, bearded man with his arm in a sling. The stranger asked about the boy’s family and on hearing that Wladislaw’s mother had died promptly burst into tears. Taking him into the house to recover Wladislaw discovered this was none other than his elder brother who had limped and begged his way home from the battlefield. Peter promptly hid him but put it about the local area that his son had died. But the Russians had introduced a new mandate demanding the names of boys attending schools in order to conscript them. Rather than turn Wladislaw over to the Russians Peter decided to send both boys to Kraków which at this time was a free city under the Treaty of Vienna.

Disguised as peasants the two boys walked 188km (116 miles) – about the same distance as recent refugees who walked from Hungary to Austria. However once there they found the city surrounded by enemy forces and decided to split up. The eldest brother would head for Volhynia in the hope of making it to Turkey but was unfortunately captured on the way. But Wladislaw, dodging the enemy, managed to make it into Kraków.

He stayed for two years amongst the Polish refugees studying at a school founded by Jesuits. For a time Peter sent him money but it became too dangerous as letters were being intercepted. Following his father’s example Wladislaw joined the Polish resistance fighters and did some spying for them but was betrayed by one of the school professors. He was arrested and beaten with a knout, a type of vicious whip, which nearly killed him. He recovered and was released but just as the Treaty of Vienna was being breached. Austria now controlled Kraków and demanded that all inhabitants prove they were natives – those unable to do so would be arrested. Friends tried to conceal the boy for as long as they could but it soon became necessary to surrender him to the Austrian authorities.

Sometime later Wladislaw managed to escape disguising himself as a cook’s boy. Several times he was arrested for not having a passport and several times he escaped but was finally recaptured and imprisoned at Trieste as a “state prisoner”[1]. Asked if he would like something to do rather than sit around all day Wladislaw applied to be a watchmaker and was allowed out of prison one day a week under military escort.

An English visitor managed to befriend the boy and with the aid of a bribe acquired his freedom. He sent Wladislaw to join Captain Elliot the master of a British ship and Elliot took the boy charging him £6 passage to Britain. But he liked the young refugee so much that on arriving home he gave him the money back. The route however was not a direct one and took a year. Wladislaw had to be dropped off at various locations, where he made his living as a watchmaker, before being collected by the ship again. Parts of the voyage were fraught with danger. Spending some time in Africa he caught a fever and once again nearly died and was then was involved in skirmishes with Algerian pirates. He finally arrived in Britain in 1837 – at eighteen years of age.

Settling into London Wladislaw joined the society ‘Friends of Poland’ of which Lord Dudley Couttes Stuart, the great-uncle of Lord Bute, was patron. Lord Stuart, at his own cost, apprenticed Wladislaw to a London watchmaker but once qualified he left for Cardiff. Possibly this was on the suggestion of Bute who owned substantial estates in South Wales. In Cardiff Wladislaw went to work for jeweller Henry Grant in Duke Street – eventually marrying his boss’s sister. When Henry retired in 1856 Wladislaw who was nearing forty bought the business and decided to use his middle name, Spiridion, rather than the harder to pronounce surname Kliszczewski.

The business thrived and he soon acquired a wide reputation as an expert optician, watchmaker and jeweller. He supplied timepieces throughout south Wales and was the custodian of the clock on Cardiff City Hall. There was a thermometer outside the shop which journalists read every day and reported temperatures in the south Wales newspapers. He made bronze medals and won awards at eisteddfodau for his designs and he supplied barometers for use in coal mines.

In 1885 Wladislaw’s son Joseph met a young Polish sailor called Józef Teodor Konrad Korzeniowski who had recently docked in Cardiff. Józef had got their address from another Polish sailor, Andrezej Komorowski who, in order to avoid military service, had left Poland as a refugee in 1880/1. Finding his way to Cardiff Andrezej arrived penniless and unable to speak a word of English. He was rescued by Joseph who gave him a pound[2], some new clothes and got him a job aboard a ship. When Andrezej later heard that Józef intended to visit Cardiff he asked him to visit Joseph and thank him for his support.

The two Joseph’s became good friends for they had much in common. Both families had fought for Polish independence and suffered accordingly and both Wladislaw and Józef had fled as refugees. Józef later wrote to Joseph facing the bitter truth that it was unlikely he would be able to return to Poland and that he should look to Britain to offer him refuge. And, possibly adopting Wladislaw’s idea of simplifying his name he signed himself J. Conrad the first time he had used the pen name with which he would become so famous.

A few years later Józef, or Joseph Conrad as he was now calling himself, returned to Cardiff and spent several days at the Spiridion home. He had by then given up the sea and turned to writing although he had struggled to get his second novel published. The publisher had required Conrad to pay a £60 deposit but he was £10 short – so his friend lent him the money. Whilst staying with the family Conrad began his third novel and Joseph went to the trouble of preparing him a quiet room to write at 78 Cathedral Road. Joseph Conrad went on to be regarded as one of the greatest English language novelists and was granted British citizenship in 1886.

Meanwhile thespiridion aging Wladislaw was pining for his beloved Poland. He had applied many times for visas to return but they were always denied. Eight years before his death he managed to visit Kraków in order to catch a far-off sight of surviving relatives and friends. But suffering from Bright’s disease he died aged 72 in February 1891.

Time flies – refugees still cross borders in search of safety, freedom from wars and the chance of a good life. And refugee journeys are still often long and fraught with danger. But how we benefitted from these particular refugees. South Wales had a wonderful watch and clock maker in the Spiridion family and Joseph Conrad found peace and stability in Britain to become a renowned writer.

Tempus fugit indeed.

[1] Then a city under the Austro-Hungarian Empire now in Italy

[2] About £100 in today’s money

The strange world of Dr. Price

It was whilst looking at Welsh examples of men cross-dressing as women that I came across a reference to Dr. William Price. That extraordinary character described as “one of the most significant figures of 19th-century Wales, and one of the most unusual in Victorian Britain.” (Wikipedia)

During his long and often bizarre life he had on one occasion been involved with the Chartist riots and a warrant had been issued for his arrest. In order to escape he disguised himself as a woman and boarded a Cardiff ship bound for Liverpool from which he subsequently made his way to France. Despite being the only example of his cross-dressing he was obviously so successful at it that nobody suspected – at least according to him. “I was assisted,” he said “on board by Police-inspector Stockdale, who, deeming I was a lady, showed me every courtesy. He little thought when he handed me so politely on to the deck that I was Dr Price, for whom he was at that very moment on the look-out. Having, however, got on board, I at once went down below, and when the vessel was at sea, I came on deck in man’s attire, but yet disguised.”

Having read the interview in the Cardiff Times I soon realised that although the piece by Gwilym Hughes had been quoted in almost every work on Price the original has never been made publically available. I have therefore extracted the complete interview and include it here. As it is a transcript the spellings are the original.

For the free e-book click here

In addition very little has been published on the author Gwilym Hughes who wrote predominantly under his bardic name of Ap Idanfryn. A short biographical piece on him appeared in English in the Pontypool Chronicle and Workman’s News in 1893 and in Welsh in Papur Pawb in 1895.

To summarise his life:

gwilym-hughes2Gwilym Hughes was born in LLanrhaiadr-yn-Mochnant, Powys. The second son of seven children to John Hughes, a schoolmaster originally from Brynsiencyn, Anglesey. John had gained a reputation for himself as a writer under the pseudonyms of ‘Vox’ and ‘Idanfryn’ and Gwilym’s bardic name ‘ap Idanfryn’ meant ‘son of Idanfryn.’ His mother was the eldest daughter of Captain Hugh Owen, of the Belt area of Bangor. He was one of the first deacons of the Calvinistic Methodist chapel Twr-Gwyn (now a Grade II listed building).

Gwilym lived with his parents at Bangor, Amlwch and Carnarvon but in the summer of 1876 whilst only 12 his father died. In 1878 he entered the service of John Evans and Company at the Carnarvon and Denbigh Herald where he began in the printing department. In 1880 he left and went to work at the Y Genedl Gymreig. Ever restless Gwilym would hop from paper to paper seeking new opportunities and only six months after starting at the Genedl he was invited to take a post as a reporter on the North Wales Express. So successful was he that he was invited to cover new areas for them reporting from Rhyl to Denbigh in the Vale of Clwyd.

He moved to Denbigh to better report for the Express however his old newspaper the Herald offered him another job reporting in the districts covering Llandudno, Conway and the Vale of Conway. He subsequently left the Express and became the chief reporter for the Llandudno Register and Herald, the Carnarvon and Denbigh Herald and the Herald Cymraeg.

In 1883 he moved to south Wales to start a penny Conservative weekly called The Brecon Free Press. However a Radical and Liberal he did not share Conservative’s views and so returned to North Wales. He joined forces with H. Edwards the chief reporter of the Carnarvon and Denbigh Herald and together they formed a Radical weekly journal the Bangor Observer. However before long he was back as chief reporter at his old stamping ground at the Herald where he remained for four years. Never still for long he then moved back south and in June 1888 he succeeded ‘Adfyfyr’ as the Pontypridd and Rhondda district representative for the South Wales Radical a daily paper.

As well as a reporter Gwilym was involved in numerous other activities. Along with David Edwards, the editor and manager of the Nottingham Express, he founded the Women’s Liberal Association at Carnarvon. And he acted as a Welsh interpreter at the assizes. During one case where six women between 80 and 90 years old had to be interviewed the judge, Mr Swetenham, said after 35 years of experiences in the Wales courts Gwilym was by far the best interpreter he ever had.

In 1887 he married Miss E.J. Roberts of Segontium Terrace, Carnarvon. She was the great-granddaughter of Angel Jones, of Wyddgrug (Mold) about whom Glan Alun had written a poem. He was also immortalised by the Rev. Daniel Owen in his novel Rhys Lewis – “generally agreed to be the first significant novel written in the Welsh language, and is to date one of the longest.” (Wikipedia) One of the leading characters, Abel Hughes, was based on Angel Jones.

As a journalist Gwilym travelled extensively throughout Wales and regularly reported on the Welsh National Eisteddfod, the chief synods and assemblies of the various Nonconformist denominations, and the Welsh National Conferences for the journal he represented. He was commissioned by the South Wales Daily News to represent them at the conference of the Miners Federation of the Great Britain in Birmingham in January 1893.

He died in 1933.